Advies Arbeidsrecht

In dit deel van de website wil ik aan de hand van uitspraken komen tot een kort advies aan werkgevers en werknemers. Daar schrijf ik ook een stukje bij van de zaak waar het om ging. De feiten en omstandigheden van het geval zijn immers vrijwel altijd bepalend voor de uitkomst van een zaak. Over iedere uitspraak valt veel meer te lezen en te weten, daarom meld ik zoveel mogelijk waar de hele uitspraak te vinden is. Leidt een hier opgenomen advies tot verdere vragen, dan kan hierover contact worden opgenomen met ons kantoor.  Ik probeer afkortingen en jargon te vermijden. Een paar dingen zal ik toch vaak gebruiken:
Wwz = Wet werk en zekerheid , ingevoerd (grotendeels) 1 juli 2015. Hierin zijn veel nieuwe regels opgenomen voor ontslag en vergoedingen.
BW = Burgerlijk Wetboek
Jurisprudentie = Eerdere uitspraken van rechters.