Werkgever heeft ernstig verwijtbaar gehandeld, waardoor de arbeidsverhouding is verstoord. Billijke vergoeding € 110.000,-

De verhouding tussen werkgever en werknemer is al niet zo goed. Na een geëscaleerd gesprek loopt de werknemer weg en hij meldt zich ziek. De werkgever heeft de verhouding met de werknemer verder op scherp gesteld door hem de toegang tot het netwerk te ontzeggen, hem daarna op non-actief te stellen en zonder concrete aanleiding onderzoek te verrichten in het zakelijke e-mailaccount van de werknemer.
De kantonrechter Maastricht oordeelt op 15 november 2017 dat, als er al een slechte verhouding is, dat het dan op de weg van de werkgever ligt om de-escalerend te handelen om de verhoudingen te normaliseren. In dit geval heeft de werkgever het conflict echter verder op scherp gezet. Dat maakt dat ontslag kan worden gegeven op basis van de verstoorde arbeidsverhouding
Bij het bepalen van de billijke vergoeding vindt de kantonrechter relevant dat de werknemer bijna twaalf jaar in dienst is geweest. Vervolgens is hij op grond van niet meer dan vage verdenkingen, waarvan niet is komen vast te staan dat deze terecht zijn, aan de kant gezet. De kantonrechter begrijpt dat dit een zodanige impact op werknemer heeft gehad dat hij als gevolg daarvan arbeidsongeschikt is geworden. Hij acht aannemelijk dat werknemer gedurende circa twee jaar werkloos zal blijven. Ook is relevant volgens de kantonrechter dat werknemer na ontbinding van de arbeidsovereenkomst recht zal hebben op een WW-uitkering van die veel lager is dan zijn loon.
Hiervan uitgaande wordt een vergoeding van € 110.000 billijk geacht.
Deze billijke vergoeding komt bovenop de transitievergoeding van ruim € 33.000,-

Advies Arbeidsrecht over: ernstig verwijtbaar handelen werkgever – verstoorde arbeidsverhouding – billijke vergoeding
Vindplaats: ECLI:NL:RBLIM:2017:11179