Vrachtwagenchauffeur veroorzaakt eenzijdig ingeval onder invloed van 1,77 promille alcohol. De rechter ontbindt zonder toekenning van een transitievergoeding.

 

De casus
Een vrachtwagenchauffeur veroorzaakt een eenzijdig ongeval in Duitsland. De politie constateert dat de werknemer onder invloed is. Na een bloedtest blijkt dat 1,77 promille alcohol in zijn bloed zit. De werknemer verklaart dit door het veelvuldig schoonmaken van zijn cabine en insmeren van zijn gezicht met een desinfecteringsmiddel met een alcoholpercentage van 80%.
De werknemer verliest zijn rijbewijs. De werkgever zet het loon van de chauffeur stop. Dat hij niet kan rijden is een omstandigheid die voor zijn rekening komt. De werkgever is verder van mening dat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De rechter wordt verzocht het dienstverband te ontbinden zonder toekenning van de transitievergoeding.

Het oordeel
De kantonrechter in Arnhem oordeelt op 30 november 2020 over deze kwestie. Belangrijkste voorliggende vraag gaat over het verwijtbaar handelen. De rechter stelt vast dat een hoog alcoholpercentage in het bloed in beginsel alleen te verklaren is door het nuttigen van alcoholhoudende drank. De verklaring van de werknemer is niet onderbouwd, waardoor de rechter zijn verklaring niet als andere mogelijkheid voor het (zo hoge) alcoholpromillage aanneemt.

Nu de andere mogelijkheid niet wordt aangenomen houdt de rechter vast aan de verklaring dat de chauffeur alcohol heeft gedronken. Dit is ernstig verwijtbaar gedrag. Dit gedrag is niet het gevolg van ziekte of gebrek. De ontslagaanvraag houdt hiermee dan ook geen verband.
Omdat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door de werknemer, krijgt hij geen transitievergoeding. Ook door de werknemer ingediende loonvorderingen stranden. Hij had zich ziek gemeld, maar de rechter oordeelt dat hij, ook als hij zou hebben kunnen werken, niet mocht werken wegens de intrekking van zijn rijbewijs. Die omstandigheid komt voor zijn rekening.

Naschrift
Door het betoog van de werknemer als onvoldoende onderbouwd terzijde te doen, lost de rechter in dit geval de kwestie pragmatisch op. Voor een betere onderbouwing, bijvoorbeeld in beroep, heeft de werknemer wel een probleem. Wetenschappelijk wordt opname van alcohol in het bloed door veelvuldig gebruik op de handen wel ondersteund, maar slechts in beperkte mate.  (zie bericht beroepsziekten.nl)

Advies arbeidsrecht: ernstig verwijtbaar handelen – ziekte – transitievergoeding
Vindplaats: ECLI:NL:RBGEL:2020:6307