Civiel Algemeen

Het civiele recht gaat over de aanspraken die iemand heeft ten opzichte van een ander die ontstaan door bijvoorbeeld bezit of eigendom of door overeenkomst. Als er wanprestatie wordt gepleegd is soms een advocaat nodig om alsnog de gewenste prestatie of schadevergoeding te krijgen. Als een bedrijf of burger civielrechtelijk wordt aangesproken, is het wijs om deugdelijk verweer te voeren. Maikel Rubens behandelde als bedrijfsjurist veel contractuele geschillen. Sinds 2005 is hij ook verschillende zaken voor particulieren gaan behandelen. Iedere zaak staat op zich, maar in basis zijn de toepasselijke regels steeds dezelfde. Dat maakt het werk ook steeds weer leuk. Als mediator getraind in Harvard Onderhandelen zal Maikel Rubens zoeken naar mogelijkheden om een geschil met een minnelijke regeling te doen eindigen. Vaak is de door partijen tot stand gebrachte oplossing te verkiezen boven een door de rechter opgelegde oplossing. Dit is uiteraard mede afhankelijk van de inschatting die vooraf wordt gemaakt over de procedurekansen.