Ambtenaar met hennepplantage terecht op staande voet ontslagen

Vooraf
Met ingang van 1 januari 2020 vallen de meeste ambtenaren onder gewoon arbeidsrecht. Een vraag hierbij is of bijzondere voor ambtenaren geldende regels, bijvoorbeeld over integriteit, ook zijn blijven gelden. Inmiddels zijn er enkele uitspraken waaruit blijkt dat de lat voor ambtenaren inderdaad wat hoger ligt dan voor de meeste andere werknemers.

De casus
Een ambtenaar, werkzaam bij de afdeling personeelszaken van het gemeentelijke werkbedrijf, is betrokken bij het opzetten en in stand houden van een hennepkwekerij in haar woning. De werkgever ontslaat  de werkneemster op staande voet. De werkneemster is het hier niet mee eens en vraagt om vernietiging.

Het oordeel
De kantonrechter in Alkmaar oordeelt op 21 september 2021 over deze kwestie. De werkneemster meldt dat niet zij, maar haar echtgenoot de kwekerij heeft opgezet. De werkgever is van mening dat het meewerken aan het opzetten en in stand houden van de kwekerij  aan de werkneemster kan worden aangerekend. Zij heeft in haar functie contact met kwetsbare doelgroepen, waaronder mensen met een taakstraf. Zij zou moeten afzien van meewerken aan strafbare activiteiten, ook omdat zij daardoor kan worden gechanteerd.
De rechter legt een verband tussen het strafbaar handelen en de functievervulling. Ook vermeldt de rechter de verplichtingen van werkneemster als ambtenaar. Deze verplichtingen heeft de werkneemster geschonden. Bij de invoering van de Wnra (normaal arbeidsrecht voor ambtenaren)  heeft de werkgever nog uitdrukkelijk aandacht besteed aan het beleid dat ook handelingen in de privésfeer plichtsverzuim kunnen opleveren. De werkneemster had weerstand moeten bieden aan de activiteiten van haar echtgenoot.
Het ontslag op staande voet blijft in stand omdat het handelen van de werkneemster ernstig verwijtbaar wordt geacht. In de overige omstandigheden ziet de rechter geen aanleiding om toch een transitievergoeding toe te kennen. De werkneemster wordt veroordeeld in de proceskosten.

Advies arbeidsrecht: ontslag op staande voet – integriteit – transitievergoeding
vindplaats ECLI:NL:RBNHO:2021:8122