Bestuursrecht

In het bestuursrecht gaat het vaak over de verhouding tussen burgers of bedrijven en de overheid. Besluiten van de overheid krijgt iedereen, gevraagd of ongevraagd. Als dit niet het gewenste besluit is, dan in het goed om bezwaar en wellicht daarna beroep in te stellen. Hierbij gelden bijzondere procedure regels. Maikel Rubens is van 1993 tot 2005 werkzaam geweest bij overheidsbedrijven. De regels van de Algemene wet bestuursrecht zijn steeds zijn bekende werkterrein geweest. Om die reden hanteert Maikel Rubens als aandachtsgebied ook het bestuursrecht. In combinatie met het aandachtsgebied arbeidsrecht treedt Maikel Rubens ook op voor ambtenaren. In het contact met de overheid kan Maikel Rubens op een zakelijke manier de belangen van de cliënt bij het overheidsorgaan presenteren. De relatie met de betrokken ambtenaren wordt daarbij in het oog gehouden. Welwillende samenwerking biedt vaak een betere basis voor een positief resultaat dan verwijt en strijd. Uiteindelijk kan de weg naar de bestuursrechter toch nodig zijn om uitkomst te bieden in een geschil.