Kosten

Rubens advocatuur staat u bij op basis van een uurtarief van € 185,- per uur inclusief kantoorkosten, exclusief BTW (21 %) .  Daarnaast kunnen andere kosten ontstaan zoals griffierecht en deurwaarderskosten.

Komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp, dan zal hiervoor een aanvraag bij de Raad voor Rechtsbijstand worden ingediend. De eigen advocaatkosten blijven in dat geval beperkt tot de door de Raad voor Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage. Wel kunnen andere kosten  ontstaan die naast de eigen bijdrage moeten worden voldaan. Meer informatie over toevoegingen vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.
Wij werken bij echtscheidingen niet op basis van toevoeging.

Rubens advocatuur wil in overleg met u kijken op welke wijze de kosten verantwoord blijven in relatie tot uw belang.

Tarief-Rubens-advocatuur