Sumo moet kelner achterstallig loon betalen omdat geen contract met vaste uren is aangeboden

Vooraf
Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ingevoerd. Deze wet regelt dat werknemers met een oproepcontract na 12 maanden een contractaanbod met een vaste urenomvang moeten krijgen.  Bij de parlementaire behandeling van de wet is gezegd dat, als er geen aanbod komt, de werkgever toch verplicht is loon te betalen over de gemiddelde omvang va oproepen over de afgelopen 12 maanden.

De casus
Restaurant Sumo heeft een werknemer als deeltijd-werknemer in dienst voor vijf uren per week sinds 4 februari 2019 gedurende zeven maanden. De werknemer werkt niet alleen de contracturen maar ook oproep-uren. Er heeft twee keer een stilzwijgende verlenging plaatsgevonden, de tweede keer per 4 april 2020.
Het restaurant is wegens coronamaartregelen een tijd gesloten geweest. Op dat moment hebben werkgever en werknemer andere afspraken gemaakt. Het contract is geëindigd op 4 november 2020. Na het contracteinde stelt de werknemer dat bij de tweede stilzwijgende verlenging een contractaanbod had moeten worden gedaan en vordert hij loon. De werkgever vindt dat de corona-afspraken boven de plicht van de WAB gaan.

Het oordeel
De rechtbank in Amsterdam oordeelt op 8 oktober 2021 in kort geding over deze kwestie. De rechter stelt vast dat Sumo geen aanbod voor een contract, zoals voorgeschreven door de WAB, heeft gedaan. De stelling van de werkgever dat in plaats daarvan andere afspraken zijn gemaakt, die boven de plicht van 7:628a lid 5 BW gaan, wordt niet gevolgd.  Omdat de werknemer niet wist van deze plicht bij het maken van de andere afspraken, kan hij hieraan niet gehouden worden.   De berekende loonvordering (€ 1.145,62 netto) is niet bestreden en wordt door de rechter gevolgd. De wettelijke boete wordt gematigd tot 25%.  

Advies arbeidsrecht: Loonbetaling – oproepcontract – WAB
vindplaats
ECLI:NL:RBAMS:2021:5723