Huurrecht

Als huurder of verhuurder van een woning of bedrijfsruimte kunt u voor juridische vragen komen te staan. Dit kan te maken hebben met zaken als huurverhoging, gebreken, renovatie, huurbeëindiging enzovoorts. Met een goede kennis van de regels van het huurrecht voorkomt u hierbij problemen.

Bij een huurzaak kan Maikel Rubens u als specialist bijstaan. Maikel Rubens is vaak met huurzaken bezig en kent de regels waar partijen zich aan moeten houden. Dat begint al bij het aangaan van de  huurovereenkomst. In de huurovereenkomst worden de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder bepaald. Het verdient aanbeveling de huurovereenkomst te laten opstellen of toetsen.

Een belangrijke vraag is of huur ook tijdelijk mogelijk is. Vaak wil een verhuurder niet voor onbepaalde tijd aan een huurder vast zitten. Over mogelijkheden van tijdelijke verhuur kunt u advies krijgen.
Als de huur langer heeft gelopen is het belangrijk te weten hoe de huur kan eindigen. Kan de huur eenvoudig worden opgezegd, of geldt er huurbescherming. Juist bij deze kwesties is goed advies belangrijk. Neem contact met ons op voor een goed advies.