Lengte-eis 1.70 mtr voor vrouwen, discriminatie !

Soms gaat een arbeidsrechtelijke vraag helemaal naar het Hof van Justitie van de EU. Op 19 oktober deed dit Hof een uitspraak over een Griekse zaak. De Griekse politie hanteert als toelatingseis dat zowel vrouwen als mannen een lichaamslente van ten minste 1,70 m moeten hebben. Vraag is of deze bepaling in strijd is met de Europese Richtlijn, die bepaalt dat elke indirecte discriminatie op grond van het geslacht met betrekking tot de toegang tot het arbeidsproces of de beroepsopleiding in de publieke sector verboden is. Onderscheid kan wel zijn toegestaan als dit passend en noodzakelijk is ter verwezenlijking van het nagestreefde doel .
Het Hof zegt eerst dat er geen rechtstreekse discriminatie is. De regels zijn voor mannen en vrouwen gelijk. Er is wel sprake van indirecte discriminatie. De regel heeft duidelijk tot gevolg dat veel meer vrouwen dan mannen door de regel worden getroffen. De laatste vraag gaat over de rechtvaardiging. Het Hof stelt vast dat het verzekeren van de inzetbaarheid en goede werking van de politiediensten  een legitieme doelstelling is. Maar zelfs als alle door de politie uitgeoefende functies een bijzondere lichamelijke geschiktheid vergen, dan betekent dit nog niet dat een dergelijke geschiktheid noodzakelijk verband houdt met het bezit van een minimale lichaamslengte. De regeling is in strijd met Europese richtlijnen. Gevolg is dat de  dame van 1,68 mtr, waar de kwestie mee begon, toch tot de politie moet worden toegelaten.

Advies Arbeidsrecht over: discriminatie – europese richtlijn – mannen/vrouwen
Vindplaats: ECLI: EU:C:2017:767