Rubens Advocatuur adviseert over NOW regeling

Op 31 maart 2020 is de NOW regeling bekend gemaakt. De aanvraag die een werkgever kan doen om voor subsidie in aanmerking te komen, is niet eenvouding.

Enkele kernpunten zijn:
– de bedoeling is baanbehoud;
– de drempel voor toelating is een verwacht omzetverlies van tenminste 20%;
– de aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden die de aanvrager zelf kan bepalen;
– de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, van de loonsom en van een eventuele boete;
– UWV verstrekt een voorschot ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming, achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke tegemoetkoming wordt.

Hoe de NOW regeling kan werken, bekijken wij graag samen met de werkgever