Als je vindt dat de werknemer het niet goed doet, zeg dat dan

In deze uitspraak van de kantonrechter Roermond van 19 september 2017 ging het om een ontbindingsverzoek van een werkgever, die van mening was dat de werknemer disfunctioneerde.
Er zijn een aantal incidenten geweest en de werkgever zegt dat de werknemer hier ook op is aangesproken. Nu is de maat vol en wordt gezegd dat de werknemer niet geschikt is voor de uitoefening van zijn functie.
De kantonrechter beantwoordt deze vraag niet eens omdat hij blijft hangen bij de vraag wat de werkgever gedaan heeft om het functioneren te verbeteren.  Uit overgelegde documenten, blijkt dat de werkgever niet altijd tevreden is over het functioneren van werknemer maar daar blijkt nog niet uit dat de werknemer ook daadwerkelijk is aangesproken op zijn functioneren. Niet blijkt dat er een verbetertraject is opgestart waarin is aangegeven op welke punten werknemer zijn functioneren dient te verbeteren, doelen zijn opgesteld of aanwijzingen zijn gegeven hoe werknemer de door de werkgever gewenste verbetering kan bereiken.  Het ontbindingsverzoek wordt afgewezen.

Verwacht kan worden dat partijen alsnog een manier vinden om het dienstverband te laten eindigen, maar dat zal ongetwijfeld duurder worden voor de werkgever.  Als werkgever is het verstandig om gebreken in het functioneren te benoemen, een verbeterkans te geven en te melden wat je wil dat er verbetert. Ook is en blijft belangrijk dat dit allemaal goed wordt vastgelegd.

In deze zaak spelen: disfunctioneren – redelijke grond –verbetermogelijkheid
Vindplaats: ECLI:NL:RBLIM:2017:9068