Heel soms slaagt een ontslag op staande voet

In de regel is het niet verstandig om een werknemer op staande voet te ontslaan. In de zaak waarin Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 28 september 2017 uitspraak deed, lukte het wel. De werknemer had zich ziek gemeld, maar hield zich vervolgens niet aan re-integratieafspraken. Hij was niet bereikbaar voor de werkgever. Toen de bedrijfsarts de werknemer op een bepaald moment arbeidsgeschikt achtte, kwam de werknemer niet opdagen.
In deze zaak deed de advocaat van de werknemer terecht een beroep op jurisprudentie van de Hoge Raad (Vixia-Gerrits). Niet meewerken aan re-integratie moet namelijk vooral worden opgelost met een loonsanctie en niet met ontslag op staande voet.  De uiteindelijke uitspraak benoemt dit verweer ook, maar wijst vervolgens op de bijkomende omstandigheden die ook door de Hoge Raad zijn benoemd. Zo was het ontslag op staande voet toch in deze kwestie terecht gegeven.
Bijzondere omstandigheid was hier misschien ook dat de werknemer in het onderwijs pas net in dienst was, op 1 september zou beginnen met werken, maar die dag niet kwam opdagen. Hij had dus nog geen dag bij de werkgever gewerkt.

In deze zaak spelen: ontslag – ziekte – re-integratieplicht
Vindplaats:  ECLI:NL:GHARL:2017:7776