Ontbinding met aftrek van vakantiedagen wegens Corona-crisis vindt geen steun bij rechter

Algemeen
In deze casus speelt een reguliere ontbinding wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Omdat de rechter de ontbinding toewijst, moet hij zich ook uitspreken over wat partijen daarbij nog met elkaar af te rekenen hebben. Daarbij gaat het ook over verlofdagen en een regeling die de werkgever heeft uitgevaardigd over verlofopname in verband met de Corona-crisis.

De casus
De werkgever wil in het kader van de ontbinding minder vakantiedagen uitbetalen dan de werknemer heeft opgebouwd. Dit lagere aantal wordt gebaseerd op een regeling die als volgt is uitgelegd aan het personeel:
“Uitgangspunt is dat stafmedewerkers tot 1 juni 2020 20% van hun tijd in overleg met hun leidinggevende als vakantie op nemen. Indien de operatie van de klant dat toelaat – dit ter beoordeling van de leidinggevende – wordt van de medewerkers in de operatie hetzelfde gevraagd”
Op basis van deze regeling registreert de werkgever opname van verlofdagen in de maand mei 2020. De weknemer is het hier niet mee eens en verzoekt uitbetaling van deze dagen.

Het oordeel
In zijn uitspraak van 29 mei 2020 komt de kantonrechter in Rotterdam tot ontbinding, waarbij een aantal andere zaken ook moeten worden beoordeeld. Daarbij zit de vraag naar de afschrijving van verlofdagen in verband met Corona. Hierover is de rechter duidelijk: de werkgever kan niet éénzijdig aan de werknemer opleggen om vakantie-uren in te leveren. Hierbij kijkt de kantonrechter eerst naar de mogelijkheden van eenzijdige wijziging (7:613 BW). Daarvoor zou de werkgever een zodanig zwaarwichtig belang moeten hebben, dat het belang van de werknemer daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. De onderbouwing van dit zwaarwichtige belang ligt bij de werkgever. De enkele verwijzing naar de Corona-crisis is daarvoor onvoldoende.
Bijkomend argument is dat de door de werkgever uitgevaardigde regeling uit gaat van overleg tussen werknemer en leidinggevende, terwijl in de onderhavige kwestie de werknemer al op non-actief stond en er geen overleg heeft plaatsgevonden.   
Na verdere berekeningen blijft een restant verlofdagen over wat door de werkgever moet worden voldaan.

Advies arbeidsrecht: corona – wijziging arbeidsvoorwaarden – zwaarwichtig belang

Vindplaats ECLI:NL:RBROT:2020:4731