Vervaltermijn opgerekt in procedure over gedeeltelijke transitievergoeding


Algemeen
De Wet werk en zekerheid kent strakke vervaltermijnen. De Hoge Raad heeft in een arrest van
14 december 2018, de toepassing van deze vervaltermijn verruimd. In een interview voor Stichting Magna Charta advocaten is dit arrest en het belang ervan uitgelegd. https://youtu.be/cBOHjxKUH4Y.
Hoewel niet naar het arrest wordt verwezen, past de kantonrechter Roermond een vergelijkbare redenering toe.

De casus
De werknemer was fulltime werkzaam, maar door ziekte kan hij zijn contract nog maar voor 50% vervullen. De werkgever past het dienstverband in mei 2017 aan. In oktober 2018 vraagt de werknemer aan de werkgever of hij voor het deel dat zijn dienstverband is beperkt een gedeeltelijke transitievergoeding kan krijgen. De werkgever wijst dit verzoek af  omdat de werknemer het verzoek binnen twee maanden na de contractaanpassing had moeten doen.

Het oordeel
De kantonrechter in Roermond oordeelt op 11 april 2019 over de stelling van de werkgever. De kantonrechter verwijst uiteraard naar de Kolom-beschikking van de Hoge Raad (14 september 2018) waarin de aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag is vastgelegd. Goed werkgeverschap en de redelijkheid en billijkheid leiden er vervolgens toe dat de werkgever de vervaltermijn niet aan de werknemer kan tegenwerpen. De kantonrechter vindt dat de werknemer en de werkgever in 2017 de rechtsgevolgen nog niet konden overzien. Volgens parlementaire geschiedenis zou de eindafrekening bij het einde van het dienstverband moeten werken als een herinnering voor de werknemer, maar in dit geval heeft geen eindafrekening plaatsgevonden. Door geen transitievergoeding te betalen, komt de werkgever in een betere positie te verkeren als het dienstverband helemaal zou eindigen. In dat geval zou de werkgever immers nog maar een halve transitievergoeding verschuldigd zijn. Dit nadeel voor de werknemer zou in redelijkheid moeten worden gecompenseerd. Uiteindelijk weegt de kantonrechter ook mee dat de werkgever de transitievergoeding krijgt terugbetaald als gevolg de wet Compensatie Transitievergoeding.
De werknemer krijgt alsnog een gedeeltelijke transitievergoeding toegekend.

Advies arbeidsrecht: gedeeltelijke transitievergoeding – vervaltermijn – redelijkheid en billijkheid
Vindplaats:  ECLI:NL:RBLIM:2019:3352