Ontslag op staande voet na kort gevecht niet redelijk

Op 26 september 2017 moest de kantonrechter in Haarlem oordelen over een ontslag op staande voet dat was gegeven na een gevecht op het werk. Er zijn twee veerhalen: De werknemer zegt dat er geen sprake is geweest van een echte vechtpartij tussen hem en zijn collega , maar van een uit de hand gelopen discussie over het werk. Hij was geïrriteerd over de opstelling van de collega, waarna er, toen er eerst over en weer koffie op elkaars kleding terecht was gekomen, aan beide kanten wat is geduwd en getrokken. De werknemer erkent weliswaar de collega op enig moment in bedwang te hebben gehouden door hem tegen een bureau aan te drukken, maar klappen zijn er niet gevallen en niemand heeft letsel opgelopen.
De werkgever vertelt een ander verhaal: De collega heeft verklaard dat hij door de werknemer in het gezicht is geslagen. Bovendien heeft de werknemer koffie of thee in het gezicht van decollega gegooid, waardoor de situatie is geëscaleerd. De werknemer heeft de collega bij de keel gepakt en de vechtenden moesten door maar liefst twee collega’s uit elkaar worden gehaald.
Wat doet de kantonrechter hier nu mee ? Per stap in de schermutseling gaat de kantonrechter na of uit verklaringen van de betrokkenen of getuigen kan worden vastgesteld of het is gebeurd of niet.
Uiteindelijk lost de kantonrechter het als volgt op: “Er was sprake van een schermutseling, waarbij kortstondig is geduwd en getrokken zonder dat daarbij schade of letsel is ontstaan. Mede gelet op het feit dat de werkgever geen reglement of protocol heeft waarin geweld of agressief gedrag wordt gesanctioneerd met ontslag, en gelet op het verder onberispelijke en lange dienstverband van de werknemer , de ernstige gevolgen van het ontslag op staande voet en de persoonlijke omstandigheden van de werknemer , is het gegeven ontslag op staande voet een te zwaar middel.

In deze zaak spelen: ontslag op staande voet – gevecht – reglement
Vindplaats: ECLI:NL:RBNHO:2017:7646