Studiekostenbeding niet rechtsgeldig, kosten opleiding blijven bij werkgever

                                                         

Vooraf
De wet verplicht werkgevers om bij te dragen in de scholing van werknemers. Hierbij kunnen afspraken worden gemaakt over de kosten van de te volgen opleiding. Als de opleiding niet is verbonden aan de functie van de werknemer, kunnen deze kosten ingevolge de WAB ook ten laste van de transitievergoeding worden gebracht. Van belang is wel dat afspraken over deze kosten goed worden vastgelegd.

De casus
Een nagelstyliste volgt een opleiding voor manicure, pedicure en dipping versteviging. Met een nagelstudio wordt een opleidingsregeling afgesloten met een terugbetalingsverplichting. Vervolgens wordt ook een part-time arbeidsovereenkomst afgesloten met daarin ook bepalingen over terugbetaling van de opleiding. Beide regelingen melden dat de werkneemster de kosten van de opleiding moet terugbetalen als de arbeidsovereenkomst voortijdig stopt.
Een maand na aanvang van de arbeidsovereenkomst meldt de werkneemster dat zij per direct stopt met het werk. De werkgever meldt vervolgens dat de door haar gewerkte uren worden verrekend met de kosten van de gevolgde opleiding.  Per saldo blijft er een door de werkneemster te betalen bedrag over. De werkneemster is het hier niet mee eens en vordert loonbetaling bij de rechtbank.

Het oordeel
De kantonrechter in Nijmegen oordeelt op 6 november 2020 over de loonvordering en de tegenvordering van de werkgever. De rechter toetst de opleidingsregeling aan eerdere rechtspraak van de Hoge Raad over opleidingsovereenkomsten. Eén van de eisen is dat in de overeenkomst een glijdende schaal wordt opgenomen, waarbij de betalingsplicht lager wordt, naar mate het dienstverband langer duurt. In dit geval was geen glijdende schaal overeengekomen. Er moest volledig worden terugbetaald, na een jaar zou deze plicht geheel vervallen. Ook houdt het beding geen rekening met wettelijke beperkingen die de Wet Minimumloon aan de terugbetaling stelt. De rechter komt tot de conclusie dat de werkgever geen studiekosten met het loon mag verrekenen. De loonvordering van de werkneemster wordt toegewezen.

Advies Arbeidsrecht: loonvordering – studiekostenbeding – verrekening
vindplaats:
ECLI:NL:RBGEL:2020:5775