Ontslag op staande voet voor cateringmedewerker die flesje water in eigen dopper overgiet

/

De casus
Een werknemer van KLM Catering Services (KCS) giet gedurende het werk een waterflesje afkomstig van een vlucht over in de eigen dopper drinkfles. Dat is gezien door de shiftleader en de werknemer is op non-actief gesteld en vervolgens op staande voet ontslagen. De werknemer is van mening dat hij niet wist dat hij iets deed wat niet mocht. Hij stelt dat het betreffende flesje al was geopend en toch zou  worden weggegooid. Hij vraagt om vernietiging van het ontslag op staande voet. De kantonrechter houdt het ontslag in stand. De werknemer is het hier niet mee eens en gaat in beroep hij vordert primair herstel van het dienstverband en subsidiair (als dat niet wordt toegewezen) een transitievergoeding van ruim € 32.000,- en een billijke vergoeding van ongeveer € 440.000,-.

Het oordeel 
Hof Amsterdam oordeelt op 1 juni 2021 over deze kwestie. Het hof accepteert dat het gaat om een waterflesje wat zou worden weggegooid. Toch heeft de werknemer iets gedaan wat volgens vaste bedrijfsregels van KCS niet mocht. Er is geen voldoende rechtvaardiging waarom de werknemer zich niet aan de regels heeft gehouden. KCS hanteert een duidelijk en eenduidig beleid, iedereen die iets neemt wat komt van een vlucht, wordt bestraft met ontslag op staande voet. Dit (zero tolerance) beleid heeft een sterke preventieve werking. Het hof accepteert dit beleid en gaat er van uit dat de werknemer met dit beleid bekend was. Dit beleid heeft een zodanig klemmend karakter dat ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer (langdurig dienstverband, goed functioneren en ernstige financiële gevolgen) niet leiden tot een ander oordeel.
Het oordeel van de kantonrechter wordt bevestigd. Het hof veroordeelt de werknemer niet in de proceskosten.

Advies arbeidsrecht: ontslag op staande voet – zero tolerance – dringende reden
vindplaats: ECLI:NL:GHAMS:2021:1704