Een trapje op een steiger leidt tot een bedrijfsongeval en aansprakelijkheid voor de werkgever

Gerechtshof Den Bosch moest op 10 oktober 2017 over veel vragen oordelen. Ik richt dit advies even op de aansprakelijkheid van de werkgever bij een bedrijfsongeval.
De werknemer moest op 2,5 mtr hoogte reen reclamebericht plakken. Zijn steiger kwam tot 1,8 mtr. Met een trapje op de steiger overbrugde hij de laatste hoogte, waarbij hij op een kwade dag is gevallen. Deze manier van werken werd eerst door de kantonrechter als onveilig aangemerkt. De werkgever gaat in beroep en meldt dat er sprake is van een gebrek aan ‘realiteitszin’ van de kantonrechter. Het Hof antwoordt door vast te stellen dat de – kennelijk gebruikelijke – werkwijze
leidt tot valgevaar vanwege de aanwezigheid van risicoverhogende omstandigheden. Het Hof oordeelt dat er sprake is van een structureel tekortschieten in aandacht voor veilig werken aan de zijde van werkgever. Zoals de Hoge Raad al in 1999 heeft geoordeeld is de werkgever verplicht de werkzaamheden zodanig te organiseren dat de werknemer is beschermd tegen aan zijn arbeid verbonden veiligheidsrisico’s. Dit vloeit voort uit de positie van de werkgever ten opzichte van zijn werknemer, en uit de zeggenschap van de werkgever over de werkplek en zijn bevoegdheid zijn werknemer aanwijzingen te geven ter zake van de (wijze van) uitoefening van zijn werkzaamheden.

Ook al vond het bedrijfsongeval vijf jaar geleden plaats. De werkgever wordt daarvoor nu aansprakelijk gehouden en de werknemer kan in een aparte procedure zijn schade opvoeren.

Advies Arbeidsrecht over: bedrijfsongeval – zorgplicht – aansprakelijkheid
Vindplaats: ECLI:NL: GHSHE:2017:4431