Ontslag op staande voet BOA’s, wegens grove berichten in app-groep, wordt vernietigd

 

Vooraf
Het ontslag van vier BOA’s in Sittard is al breder in het nieuws gekomen. Vanwege de juridische afwegingen  is de uitspraak zeker interessant.\

De casus
Vijf collega’s, BOA’s in Sittard,  richten een app-groep op. In de app wordt op enig moment behoorlijk grof over collega’s en leidinggevenden gesproken. Eén collega deelt de berichten met de leiding, waarna de anderen op non-actief worden gesteld. Vervolgens worden de collega’s op staande voet ontslagen vanwege schending van integriteit./

Het oordeel
De kantonrechter in Maastricht oordeelt op 2 december eerst over de vraag of het app-verkeer als bewijs voor het ontslag mag worden gebruikt. In beginsel vallen de app’s onder bescherming van privacyregels. Alleen als er een dwingende maatschappelijke behoefte bestaat, kan het kennis nemen van de berichten wel gerechtvaardigd zijn. Er moeten dan geen minder ingrijpende maatregelen mogelijk zijn.
Hoewel de rechter vind dat minder ingrijpend kon worden opgetreden, is er geen regel die maakt dat de rechter geen acht mag slaan op de aangeleverde berichten. Dat een minder ingrijpende maatregel mogelijk was, weegt de rechter wel mee in zijn oordeel over het ontslag.
De rechter oordeelt dat de berichten zeker (te) grof waren en strijdig met de integriteitseisen, maar niet valt in te zien dat de werknemers hierop niet te corrigeren waren. De gemeente heeft met het ontslag op staande voet een te zware maatregel genomen.  De gemeente heeft in de procedure  ontbinding op andere gronden gevraagd, maar ook dat wordt door de rechter afgewezen.
De rechter stelt vast dat de werknemer zijn loon krijgt vanaf de datum van het ontslag. Wel wordt de wettelijke boete gematigd tot 10% omdat ook wel duidelijk is dat de werknemers verwijtbaar hebben gehandeld.

Advies arbeidsrecht: Ontslag op staande voet – privacy – integriteit
Vindplaats:  ECLI:NL:RBLIM:2020:9473