Bij problemen met het functioneren moet de werkgever wel actie ondernemen om tot verbetering te komen.

De kantonrechter in Rotterdam oordeelde op 6 september  over een commercieel medewerker die problematisch functioneerde. Hij had in 2014 een formele waarschuwing gekregen voor zijn gedrag tegenover collega’s. Na een incident in mei 2017,waarbij de medewerker tegenover collega’s en klanten een tirade afsteekt, is de maat vol. De werkgever vraagt om ontbinding van het dienstverband wegens een verstoorde verhouding. De werkgever is wel bereid de transitievergoeding te voldoen. De werknemer is van mening dat de verstoring aan de werkgever ligt en vraagt een billijke vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen.
De kantonrechter ziet de waarschuwing uit 2014 en de beschrijving van het incident in mei 2017. Op de vraag wat de werkgever heeft gedaan om het gedrag van de werknemer te verbeteren,  komt geen antwoord van de werkgever. Er zijn volgens de werkgever wel gesprekken over het gedrag gevoerd, maar de werknemer ontkent dit. Er staat niets op papier, wat volgens de kantonrechter wel een minimum-voorwaarde is als je als werkgever zegt dat je er alles aan gedaan hebt om het probleem op te lossen.
Conclusie is dat de verstoorde arbeidsverhouding wel wordt aanvaard als grond voor ontbinding, maar de werkgever moet een billijke vergoeding betalen.

In deze zaak spelen: verstoorde verhouding – billijke vergoeding – (geen) dossiervorming
Vindplaats: ECLI:NL: RBROT:2017:6858