Eisen aan ‘grote werkgever’ om frequent verzuim op te vangen gaan ver

Een werkneemster van een grote werkgever (Aldi) is vaak ziek. Van de 1820 werkdagen heeft zij  1156 werkdagen verzuimd. De werkgever wil komen tot ontbinding op de c-grond: ‘frequent ziekteverzuim’. Gezien de omvang van het verzuim vindt ook de kantonrechter in Tilburg, die hier op 6 september 2017 over oordeelde, dat frequent ziekteverzuim aan de orde is.

Volgende vraag is of het verzuim leidt tot onaanvaardbare gevolgen. Wat zijn de gevolgen van het frequent verzuim voor de werkdruk van collega’s en heeft de werkgever voldoende  maatregelen genomen om de gevolgen op te vangen ? De kantonrechter ziet dat collega’s moesten overwerken, maar daarmee is niet gezegd dat zij ook onevenredige druk ervaren. Dat verzuim binnen het filiaal moet worden opgevangen is een keuze van de werkgever. De werkgever kan ‘als grote werkgever’ ook een andere keuze maken, door bijvoorbeeld een flexibele vervangingspool in te richten.

Omdat de werkgever dit niet heeft gedaan, is de kantonrechter van oordeel dat het frequente en onevenredig hoge ziekteverzuim van werkneemster niet onaanvaardbaar is voor de bedrijfsvoering. Het verzoek tot ontbinding wordt afgewezen.

In deze zaak spelen: frequent verzuim – c-grond – maatregelen 
vindplaats:  ECLI:NL:RBZWB:2017:6312