Integriteitsschendingen door ambtenaar worden aangemerkt als ernstig verwijtbaar handelenMet ingang van 1 januari 2020 is regulier arbeidsrecht op ambtenaren van toepassing. Van oudsher gelden voor ambtenaren strenge integriteitsregels. Deze kwestie laat zien hoe de kantonrechter met deze regels omgaat.

De casus
Een handhavingsmedewerker van de gemeente Amsterdam neemt in maart 2019 een dagje de dienstauto mee voor een ‘tour met de motorclub’. Hij heeft voor die dag geen verlof opgenomen. Vervolgens krijgt hij, van iemand die hij vanwege zijn functie kent, kaartjes voor de wedstrijd Ajax -Tottenham Hotspur. Hij gaat naar deze wedstrijd door met zijn eigen auto naar het parkeerdek van handhaving te gaan en over te stappen in een dienstauto. De dienstauto zet hij bij de Arena op een voor hulpdiensten en handhaving bestemde parkeerplek met parkeer(geld)ontheffing. De werknemer weet dat er een onderzoek naar hem loopt en op facebook waarschuwt en bedreigt hij collega’s. 
Enkele maanden later viert de werknemer zijn verjaardag met zijn vriendin en haar dochter en zus ‘backstage’ tijdens zijn dienst bij het Kwaku festival. Hij had een groen polsbandje (voor artiesten en stand houders), net als de anderen, gekregen van een bevriende beveiliger. 
De gemeente vindt dat er sprake is van integriteitsschendingen. Dit was niet de eerste keer dat de werknemer daarop is aangesproken. De gemeente vraagt de rechtbank om toestemming het dienstverband te ontbinden wegens ernstig verwijtbaar handelen.

Het oordeel
Op 21 juli 2020 doet de kantonrechter in Amsterdam uitspraak. De rechter vindt dat er inderdaad verwijtbaar is gehandeld door de werknemer. Bij de werknemer is duidelijk sprake van vergaande en onaanvaardbare normvervaging bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. Het zijn veel incidenten in korte tijd, ook nadat de werknemer al op recente integriteitschendingen was aangesproken. Overigens lijkt de werknemer ook bij de zitting nog niet in te zien dat zijn gedrag niet door de beugel kan. Voor de rechter weegt ook de aard van zijn functie, zijn kennis en ervaring en het feit dat hij een voorbeeld is voor jongere collega’s mee. Van de werknemer mag  worden verwacht dat hij zich strikt houdt aan de reglementen rond integriteit. De eisen en regels zijn duidelijk vastgelegd in de verschillende reglementen en deze zijn regelmatig bij de werknemer onder de aandacht gebracht.
Het dienstverband wordt ontbonden.

Advies arbeidsrecht: ambtenaar  – schending integriteit – transitievergoeding.  

Vindplaats : ECLI:NL:RBAMS:2020:3903