Geen ontslag op staande voet na gebruik en aan collega’s aanbieden van cocaïne buiten werktijd

De casus
Een werkneemster neemt deel aan een personeelsfeest, dat wordt gehouden in het weekend op een kampeerboerderij. Op de zaterdagavond neemt zij twee collega’s mee naar de slaapruimte en laat zij cocaïne zien. Zij biedt het aan, aan de collega’s. Zij en één collega gebruiken de cocaïne en gaan weer terug naar het feest. De volgende ochtend wordt zij gevraagd naar huis te gaan, wat ze ook doet. Die maandag wordt de werkneemster op staande voet ontslagen. Zij is het niet eens met het ontslag en legt het voor aan de rechter.

Het oordeel
De kantonrechter in Den Haag moet op 1 februari 2019 oordelen over de vraag of het gebruik en het aanbieden van cocaïne door werknemer tijdens een personeelsuitje, in zodanig verband met haar dienstverband staat, dat haar dienstverband met onmiddellijke ingang beëindigd dient te worden. Als het gebruik volledig in de privésfeer zouden hebben plaatsgevonden en niet haar functioneren zou hebben beïnvloed zou dit immers geen arbeidsrechtelijke gevolgen hebben.
De kantonrechter oordeelt dat het cocaïnegebruik te ver verwijderd is van het dienstverband. Het gebruik vond plaats buiten werktijd, ver verwijderd van de werkplek, tijdens een personeelsuitje georganiseerd door de personeelsvereniging. De werkgever had hierbij geen rechtstreekse betrokkenheid bij de activiteiten. De kosten van het weekend werden grotendeels door de werknemers zelf gedragen. Ook weegt de kantonrechter de beslotenheid van de kampeerboerderij mee.
Het ontslag is ten onrechte gegeven, maar omdat de werknemer afziet van terugkeer bij de werkgever, kent de rechter een periode van loonbetaling toe en een beperkte billijke vergoeding.

Advies Arbeidsrecht: ontslag op staande voet – te ver verwijderd – billijke vergoeding
Vindplaats: ECLI:NL:RBDHA:2019:1473