Thuisblijven vanwege Corona – geen dringende reden voor ontslag

 

Vooraf
De Corona-crisis werpt nieuwe vragen op voor de arbeidsverhoudingen in Nederland. In deze uitspraak worden de grenzen weer wat duidelijker.

De casus
Een werknemer (chef werkplaats) heeft een chronisch zieke vrouw en een zoontje van zes jaar die normaal naar opvang zou gaan. Op 8 maart meldt de werknemer zich ziek. Zowel de vrouw als de werknemer ontwikkelen in de periode daarna Corona-gerelateerde klachten. Op advies van de huisarts is het gezin in zelfquarantaine.
De werkgever verwacht de werknemer op 16 maart weer op het werk. Als hij niet verschijnt, wordt gezegd dat de werknemer niet ziek is, maar een oppasprobleem heeft.  Op 31 maart stuurt de werkgever een officiële waarschuwing. Op 14 april 20202 wordt het loon stopgezet. Op 24 april wordt de werknemer op staande voet ontslagen. De werknemer bestrijdt het ontslag.

Het oordeel
De kantonrechter in Alkmaar oordeelt op 27 juli 2020 over het ontslag. De rechter verwijt de werknemer dat hij beter had kunnen communiceren over zijn situatie. Wel is begrijpelijk dat hij de adviezen van huisarts, GGD, UWV en gemeente heeft opgevolgd.  
Volgens de rechter zet de werkgever de toon met de officiële waarschuwing en de loonstop. Dit waren op dat moment niet de juiste maatregelen. Ook het ontslag op staande voet vindt de kantonrechter niet juist, een dringende reden voor ontslag was niet aan de orde. Ook de loonstop was niet terecht. De mogelijkheid van invulling van de landelijke aanwijzing: “werk zoveel mogelijk thuis”, is door de werkgever niet onderzocht. Het ontslag op staande voet wordt vernietigd.  
Het gedrag van de werkgever is, net als dat van de werknemer, ook weer niet ernstig verwijtbaar. De in het vervolg van de procedure gevraagde ontbinding wordt toegewezen. De werknemer krijgt wel de transitievergoeding, maar geen billijke vergoeding.
Omdat beide partijen wel steken hebben laten vallen, worden de proceskosten voor het eerste deel van de procedure tussen partijen gedeeld.

Advies arbeidsrecht: Ontslag op staande voet – Corona – inspanningen over en weer.
Vindplaats : ECLI:NL:RBNHO:2020:5863