Beroep op i-grond mislukt omdat deze grond niet is onderbouwd

Algemeen
Met ingang van 1 januari 2020 kan een werkgever een verzoek tot ontbinding ook baseren op een combinatie van gronden d tot en met h van 7:669 lid 1 BW. De rechter in deze kwestie moet oordelen of deze combinatiegrond aan de orde is, als blijkt dat andere aangevoerde gronden niet tot ontbinding leiden.

De casus
Een werkgever verzoekt ontbinding van het dienstverband van een werknemer. De werknemer wordt verdacht van sabotage van het bedrijfsproces van de werkgever. Het verzoek wordt gebaseerd op ernstig verwijtbaar handelen, disfunctioneren en/of een verstoorde arbeidsverhouding. Uiteindelijk wordt ook de cumulatiegrond aangevoerd.

Het oordeel
In zijn uitspraak van 17 februari 2020 volgt de kantonrechter in Alkmaar de zware beschuldiging van sabotage niet. Voor dit verwijt had de werkgever een gedegen, controleerbaar en zoveel mogelijk onafhankelijk onderzoek moeten instellen. Ook had wederhoor moeten worden toegepast. Dat is niet gebeurd. De rechter is het met de werknemer eens, die zegt dat geen verband kan worden gelegd tussen geconstateerde productiefouten en het handelen van de werknemer. 

Er is volgens de rechter geen ernstig verwijtbaar handelen of disfunctioneren bewezen. Ook de verstoorde arbeidsverhouding vindt de rechter niet aangetoond omdat een verstoring rechtstreeks verband houdt met het verwijt wat ten onrechte is gemaakt. 

Ook de i-grond leidt niet tot ontbinding. De rechter citeert uit de kamerstukken: “De cumulatiegrond is bedoeld voor die gevallen waarin voortzetting van het dienstverband in redelijkheid niet meer van de werkgever gevergd kan worden, waarbij de werkgever dat niet kan baseren op omstandigheden uit één enkelvoudige ontslaggrond, maar dit wel kan motiveren en onderbouwen met omstandigheden uit meerdere ontslaggronden samen”. Vervolgens oordeelt de rechter dat de werkgever heeft nagelaten deze ontslaggrond afzonderlijk toe te lichten. Het is niet aan de kantonrechter om – wanneer iedere toelichting ontbreekt – de omstandigheden die zijn aangevoerd over de afzonderlijke ontslaggronden in het kader van de i-grond te verzamelen en zelfstandig te beoordelen of dat voldoende is voor een voldragen i-grond.
Het ontbindingsverzoek wordt afgewezen en de werknemer blijft in dienst

Advies arbeidsrecht: ontbinding – i -grond
Vindplaats: ECLI:NL:RBNHO:2020:1036