Rechter verklaart CAO bepaling nietig en wijst loonvordering van chauffeur toe


De casus

Een werknemer in het beroepsgoederenvervoer, die in weekenden werkte, wordt ziek. De werkgever betaalt conform CAO uit. De werknemer komt aan het einde van het dienstverband toch met een loonvordering omdat de werkgever over de weekendtoeslagen geen ziekengeld heeft betaald.

Het oordeel
De kantonrechter in Haarlem zegt in zijn uitspraak van 2 december 2020 dat de werknemer terecht klaagt over de loonbetaling tijdens ziekte. Bij de loonbetaling is geen rekening gehouden met de vaste weekendtoeslag die de werknemer heeft ontvangen. Op grond van de CAO was de werkgever hiertoe niet verplicht, maar de kantonrechter vindt dat deze CAO bepaling in strijd is met de wettelijke regels over loonbetaling bij ziekte. Daarvan kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken. De CAO bepaling is nietig.
De werkgever voert nog aan dat een ander onderdeel van de CAO bepaling juist ten voordele van de werknemer werkt en dat die bepaling dan ook niet geldt, maar dat volgt de rechter niet. Dat een bepaling nietig is, neemt niet weg dat een andere CAO bepaling, ten opzichte van het wettelijk minimum, in het voordeel van de werknemer mag werken./

Advies arbeidsrecht: CAO bepaling – loonbetaling bij ziekte – strijd met de wet
Vindplaats: ECLI:NL:RBNHO:2020:10692