Een eerdere uitkering vanwege een bedrijfsongeval komt in mindering op de uiteindelijke schade

Bij werkzaamheden loopt een werknemer oogletsel op. De werkgever wordt aansprakelijk gesteld.
Er zijn veel kostenposten. De vordering loopt op tot ruim €75.000.
De kantonrechter in Rotterdam oordeelt op 18 augustus dat maar een deel van de vordering kan worden toegewezen. Ook past de kantonrechter een nieuwe regel over schadetoerekening toe.
De Hoge Raad heeft in juli 2018 over schadetoerekening gezegd dat dit kan plaatsvinden als er een rechtstreeks verband bestaat tussen de eerdere vergoeding en het ongeval, en als de verrekening ook redelijk is.
De kantonrechter vindt dit van toepassing en oordeelt dat op de al beperkte schadevergoeding ook een eerdere schadevergoeding van de letselschadeverzekering van de werkgever in mindering komt. De uiteindelijke veroordeling wordt zo beperkt tot zo’n € 9.000,-
Advies in deze zaak is dan ook dat een werkgever toch vooral voor werknemers een passende verzekering regelt.

In deze zaak spelen: werkgeversaansprakelijkheid – arbeidsongeval – voordeelstoerekening.
Vindplaats: ECLI:NL: RBROT:2017:6371