Een nieuwe overeenkomst ? De rechter prikt er doorheen.

De regels over de keten van arbeidsovereenkomsten die mogelijk is voordat een vast contract ontstaat zijn duidelijk. Als je dan net buiten deze regels valt, dan is de verleiding groot om met de werknemer een ander contract op te stellen, zodat nog wel binnen de regels een einde van rechtswege geldt.

De rechtbank Zeeland West-Brabant moest op 11 september 2017 over zo’n nieuw contract oordelen en prikte er doorheen. In de uitspraak kan dan worden gelezen dat de werkgever zich ervan bewust moet zijn dat het nieuwe contract de rechtspositie van werknemer zou wijzigen. Dat brengt mee dat zij de gevolgen van het ondertekenen van de brief aan werknemer had moeten meedelen alvorens de brief ter ondertekening aan werknemer voor te leggen. De werknemer zegt dat, als voor hem duidelijk was geweest dat hij door ondertekening van het contract een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zou inleveren, dat hij bij een juiste voorstelling van zaken, de brief nooit zou hebben ondertekend. Dat is een beroep op dwaling en de kantonrechter volgt dit. De werknemer heeft recht op loonbetaling en op de wettelijke boete die geldt bij te late loonbetaling. De truck van de werkgever werkt niet.

In deze zaak spelen: arbeidsovereenkomst – (on)bepaalde tijd – dwaling
Vindplaats: niet gepublieerd