Roken op het werk levert een dringende reden voor ontslag op

In deze kwestie had de kantonrechter Amersfoort eerst geoordeeld over het gegeven ontslag op staande voet. De dringende reden was dat de werknemer, ondanks herhaalde waarschuwingen, was had gerookt in het bedrijf, terwijl een rookverbod gold. De kantonrechter vond niet dat er een dringende reden was. De werknemer kreeg in totaal ruim € 100.000,- als transitievergoeding en billijke vergoeding.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde op 19 december 2017 dat er wel sprake was van een dringende reden. Juist de eerdere waarschuwingen maken dat de werknemer had moeten begrijpen dat er, als hij toch weer zou roken binnen het bedrijf, vergaande consequenties zouden volgen. De werknemer wist dat door te roken in de bollenkast (ruimte waar deeg ligt te rijzen) de werkgever het risico zou lopen de certificering te verliezen. Ook diende de werknemer te weten dat hij geen sigaar moet roken in een plaats waar wordt gewerkt met voedingsmiddelen.
Gevolg is dat de werknemer de door de kantonrechter toegekende vergoeding weer moet terugbetalen.

Advies Arbeidsrecht over: ontslag op staande voet – billijke vergoeding – bedrijfsregels
Vindplaats: ECLI: NL:GHARL:2017:11448