Werkneemster opent een live-stream met hoge kosten voor de werkgever. Zonder verder bewijs hoeft de werkneemster deze kosten niet te vergoeden.

Een werknemer kan ook tijdens het werk schade veroorzaken. Een werkgever roept dan soms dat de werknemer dit maar moet betalen. Ook kan de werkgever zeggen dat dit op het loon wordt ingehouden. Basis voor schadevergoeding van de werknemer aan de werkgever ligt in 7:661 BW. Daar staat dat alleen bij opzet of bewuste roekeloosheid de schade moet worden vergoed. Er geldt dus een hoge drempel.
Gerechtshof Arnhem moest op 10 oktober 2017 een oordeel geven over (onder andere) schade veroorzaakt door een horecamedewerkster die door het openzetten van een livestream € 1240,- aan kosten had veroorzaakt. Net als de kantonrechter oordeelt ook het Hof dat deze schade niet zonder meer het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. Alleen als de werkneemster vooraf was geïnformeerd en als zij tijdens de stream verschillende pop-ups moest wegklikken om de livestream te bereiken, dan komt bewuste roekeloosheid in beeld. Ook het vastleggen van bepaalde handelingen in het huishoudelijk reglement kunnen helpen om schadevergoeding van de werknemer te ontvangen.
De werkgever krijgt nu een bewijsopdracht. Hij mag bewijzen dat de werkneemster wel waarschuwingen en pop-ups heeft gehad. Verwacht kan worden dat de werkgever aan het einde van de rit toch met de schade blijft zitten en dat ingehouden loon alsnog moet worden betaald, misschien wel met boete.

Advies Arbeidsrecht over: schade werkgever – opzet of roekeloosheid – waarschuwing
Vindplaats: ECLI:NL: GHARL:2017:8790