Ondanks corona moeten medezeggenschapstermijnen worden aangehouden

 

Algemeen
Ondernemingen met meer dan 50 werknemers zijn verplicht om een ondernemingsraad te hebben. Bij ondernemingen tussen de 10 en 50 werknemers geldt deze plicht niet, maar het mag wel.
Als er een ondernemingsraad is, geldt een in een eigen reglement vastgelegde zittingstermijn en gelden regels voor de verkiezingen. Vraag in deze kwestie is of deze regels ook tijdens de corona-crisis onverkort gelden.

De casus
De OR van ASML besluit om verkiezingen, die stonden gepland in oktober 2020, met zes maanden uit te stellen. Vakbonden FNV en CNV horen dit en zijn het hier niet mee eens. Als een bezwaar van de bonden niet leidt tot het terugdraaien van het besluit, gaan ze naar de rechter.

Het oordeel
De kantonrechter in Eindhoven, die als voorzieningenrechter naar het geschil kijkt, oordeelt op 7 oktober 2020 over deze kwestie. Aan de orde is het principiële belang van medezeggenschap, het mandaat van de gekozen OR leden dat eindigt en het belang van kandidaat OR-leden die door het uitstel van hun recht worden afgehouden. De rechter overweegt dat, gelet op het grote belang dat in de samenleving aan medezeggenschap wordt toegekend, de belangen van de WOR binnen de onderneming tot in het uiterste moeten worden gehandhaafd. De corona-crisis is geen omstandigheid die het handhaven van het reglement onmogelijk maakt of in ernstige mate belemmert. Uitkomst is dat de OR alsnog, binnen een termijn van 12 weken na het vonnis de verkiezing moet organiseren.
Er was ook gevraagd om de huidige OR niet toe te staan belangrijke besluiten te nemen na formele afloop van de zittingstermijn. Hierin gaat de rechter niet mee, maar de rechter verwacht wel dat ASML bij komende overleggen rekening houdt met de demissionaire status van de OR.

Advies arbeidsrecht: corona – medezeggenschap – verkiezingen
Vindplaats:
Deze uitspraak is nog niet gepubliceerd, bron kan worden opgevraagd.