Dat de dochter de NS-card van werkneemster heeft ‘geleend’ leidt niet tot misbruik van bedrijfsmiddelen en ontbinding

 

Vooraf
Met ingang van 1 januari 2020 is regulier arbeidsrecht op ambtenaren van toepassing. Van oudsher gelden voor ambtenaren strenge integriteitsregels. Deze kwestie laat zien hoe de kantonrechter met deze regels omgaat.

De casus
Tijdens arbeidsongeschiktheid van een werkneemster bij een openbare dienst, constateert de werkgever dat veel privé wordt gereden en dat in het weekend reizen met de NS-card worden gemaakt. De werkneemster meldt dat zij de NS-card heeft verloren. Op een later moment constateert de werkgever weer gebruik van de NS-card. De werkneemster wordt misbruik van bedrijfsmiddelen verweten en de werkgever vraagt om ontbinding.

Het oordeel
Op 17 juli 2020 doet de kantonrechter in Arnhem uitspraak. Het hoge aantal privé-kilometers wordt verklaard doordat werkneemster bij haar moeder herstelt. Zij gaat daarvoor 3 tot 4 keer per week weg – waarbij 280 km per dag wordt afgelegd. De kantonrechter vindt deze verklaring, zonder betwisting van de werkgever, voldoende.
 Over de NS-card meldt werkneemster dat haar dochter heeft opgebiecht dat zij de kaart uit de tas van werkneemster heeft gehaald. Zij gebruikte deze op daarmee in de weekenden te reizen. Werkneemster biedt aan de kosten daarvan te willen vergoeden.
Ook deze verklaring begrijpt de kantonrechter. Hoewel de werkneemster wel kan worden verweten dat zij onvoldoende toezicht op de NS-card heeft gehouden, kan haar geen misbruik van bedrijfsmiddelen worden verweten, nu zij niet zelf tijdens ziekte met de kaart heeft gereisd.  Dat voor ambtenaren een zwaardere integriteitseis geldt, maakt het oordeel niet anders. De vordering tot ontbinding wordt afgewezen. 

Advies arbeidsrecht: ambtenaar  – misbruik van bedrijfsmiddelen – integriteitseisen.

Vindplaats : ECLI:NL:RBGEL:2020:3594