Hof geeft hogere billijke vergoeding aan werknemer die ‘met pek en veren’ buiten is gezet

Vooraf
Appelleren is riskeren, wordt wel eens gezegd door advocaten en rechters. Dat geldt in strafrecht, maar soms ook in civiel recht. Ook in deze kwestie komt de werkgever die in beroep komt tegen een uitspraak van de kantonrechter, er bij het hof slechter af.

Casus
IT-bedrijf Centric is de werkgever die in op 4 juli 2019 het vertrouwen in de werknemer – werkzaam als commercieel directeur, opzegt. De werknemer wordt ontheven uit zijn bestuurstaak en vrijgesteld van werk. Het vertrek van de werknemer wordt op 8 juli 2019 al in de krant gezet. Ook is het bericht binnen het bedrijf gemeld.
Als onderhandelingen over een regeling niet tot overeenstemming leiden, gaat de werknemer naar de kantonrechter. Die ontbindt de arbeidsovereenkomst met toekenning van de transitievergoeding en een billijke vergoeding van ruim € 69.000,-. De werkgever is het hier niet mee eens en gaat in beroep.

Het oordeel
Op 6 juli 2021 oordeelt gerechtshof Den Haag over deze kwestie. Het hof benoemt als centrale vraag of de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Het hof is van mening dat Centric ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Er is op 8 juli 2019 sprake van een voortijdige onzorgvuldige, agressieve, onomkeerbare en voor de werknemer beschadigende actie. Hiervoor was geen gerechtvaardigde grond aanwezig. Met het bericht in de pers heeft Centric de werknemer “te kijk gezet”. Centric is hierbij onzorgvuldig omgegaan met de belangen van de werknemer. Conclusie van het hof is dat Centric de werknemer , die zich ruim 23 jaar en tot dan toe met een vlekkeloos verlopen dienstverband voor Centric had ingezet, zonder pardon, “met pek en veren” en in een mum van tijd, uit de organisatie heeft gezet. Naar het oordeel van het hof levert dat een grove (duidelijke) schending op van de verplichtingen die voortvloeien uit goed werkgeverschap.
De uitspraak van de kantonrechter blijft in stand, maar de billijke vergoeding wordt verhoogd naar € 175.000,-

Advies arbeidsrecht: billijke vergoeding – ernstig verwijt handelen – goed werkgeverschap
vindplaats: ECLI:NL:GHDHA:2021:1238