Rechter accepteert geen verstoorde arbeidsverhouding omdat de werkgever onvoldoende heeft gedaan om de verstoring op te lossen

De werkgever vraagt ontbinding met een Financial Controller vanwege een verstoorde arbeidsverhouding. De werkgever wijst op punten van kritiek en dat er verschillende gesprekken zijn gevoerd. Daarbij is ook de vraag aan de orde geweest of de werknemer bij deze werkgever wel op z’n plaats is. De werknemer wordt negatief beoordeeld en hem wordt een beëindigingsvoorstel voorgelegd. De werknemer stemt hier niet mee in. Hij wil weer aan het werk.

De kantonrechter Rotterdam oordeelt op 17 oktober 2017 dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan om de problemen duidelijk te maken en deze op te lossen. Ook de gevoerde gesprekken waren niet gericht op verbetering. Mediation is niet ingezet.
Er is geen voldragen grond, met als gevolg dat het verzoek van de werkgever wordt afgewezen. De werkgever moet, op last van een stevige dwangsom, de werknemer weer toelaten tot zijn werk.

In deze zaak spelen: verstoorde arbeidsverhouding – mediation – tewerkstelling
Vindplaats: ECLI:NL: RBROT:2017:8008