Bedrijfsleidster ziek, ga maar schoonmaken – ontbinding met transitievergoeding en billijke vergoeding

Aan alle kanten was duidelijk dat de werkgever de werkneemster liever niet in dienst wilde hebben. Na een procedure over ’overgang van onderneming’ had de rechter bepaald dat de arbeidsongeschikte bedrijfsleidster wel in dienst was. De bedrijfsarts vond dat de werkneemster wel schoonmaakwerk kon verrichten. Als de werkneemster dit niet doet – zij is daartoe niet in staat – wordt door de werkgever in een procedure ontbinding gevorderd, wegens een verstoorde verhouding en verwijtbaar handelen.
De kantonrechter Amsterdam oordeelt op 5 september 2017 dat er een opzegverbod geldt, maar dat er toch redenen zijn om het dienstverband te ontbinden. Dat is beter voor gezondheid en herstel van de werkneemster. De werkgever heeft ernstig verwijtbaar gehandeld en moet nu de rekening betalen. Naast een transitievergoeding van ruim € 32.000,- betaalt de werkgever een billijke vergoeding van € 30.0000,-.
Het lijkt erop dat deze werkgever bewust op verstoring van de arbeidsverhouding aanstuurde. Gevolg is wel dat hij hiervoor de rekening betaalt.

In deze zaak spelen: opzegverbod – ontbinding – billijke vergoeding.
Vindplaats: ECLI: NL: RBAMS:2017:7797