De geldigheid van een relatiebeding kan een stukje worden beperkt

Een werknemer, accountant,  is bij einde dienstverband gebonden aan een relatiebeding. Hij mag gedurende twee jaar geen accountantswerk doen voor (ex)klanten van de werkgever. De werknemer is het hier niet mee eens. Hij zegt dat door een fusie het beding opnieuw overeengekomen moest worden. Ook zegt hij dat het beding zwaarder is gaan drukken.
De kantonrechter Middelburg volgt de werknemer niet. In de uitspraak van 5 juli 2017 zegt hij dat de werkgever er belang bij heeft dat cliënten, die over het algemeen een band op bouwen met hun vaste accountant in een accountantsorganisatie, bij vertrek een risico vormen voor de voortzetting van de bedrijfsvoering. Het relatiebeding dient een redelijk belang. Dat geldt ook voor ex-relaties die door de betreffende accountant zijn bediend.
De rechter maakt wel een opmerking waar het gaat om ex-cliënten die ook in het verleden niet door de betreffende accountant zijn geholpen. De rechter ziet geen bezwaar dat deze cliënten door de accountant worden geholpen. Hij beperkt daarom dat deel van het relatiebeding.

In deze zaak spelen: uitleg relatiebeding – redelijk belang werkgever – beperkte werking.
Vindplaats: ECLI:NL:RBZWB:2017:4100