Wie komt er in de OR ?

                                                                
Casus
Die vraag speelde in een procedure tussen de Ondernemingsraad van een zorginstelling, een voormalig manager en de werkgever. De oud manager, die nu een andere functie heeft, meldt zich aan voor een lege zetel in de OR. De OR heeft bezwaar tegen deze invulling. Formeel is dat omdat de manager in een kiesgroep zit die al gevuld is. Er waren zelfs twee reserve kandidaten in deze kiesgroep die niet konden worden geplaatst. Uiteindelijk voelt de OR er niets voor om deze kandidaat toe te laten. Gekeken wordt naar  dwarsverbanden tussen de functie van de oud manager en het lidmaatschap van de OR. Verwacht wordt dat deze de goede samenwerking binnen de OR belemmeren. De OR wijst het verzoek om te worden toegelaten af, en verklaart het bezwaar tegen de afwijzing ongegrond. Daarop gaan de werkgever en de oud manager naar de rechter.

Het oordeel
De kantonrechter Nijmegen oordeelt op 30 januari 2019 dat, hoewel voorstelbaar is dat de oud manager niet als droomkandidaat wordt gezien, in objectieve zin beoordeeld moet worden of de beslissing van de OR legitiem is. Het valt de rechter op dat de lege plekken in de OR niet door de bestuurder zijn aangewezen, zodat daar de reservekandidaten op konden worden geplaatst, maar dat nu wel de oud manager daarop terecht zou moeten komen. Het lijkt erop dat de kandidatuur van de oud manager als hefboom wordt ingezet om de zeer moeizame verstandhouding aan de kaak te stellen. “Dat is oneigenlijk”, zo concludeert de rechter.
De rechter toetst de toepasselijke regelingen en oordeelt dat het de OR in de gegeven omstandigheden vrij stond om de oud manager niet te benoemen. Het verzoek om dat alsnog te doen wordt afgewezen.
De werkgever heeft nog gemeld dat de kiesgroep waar de oud-manager in zit ondervertegenwoordigd is. De rechter ziet dit als nieuw punt, waarover een oordeel pas aan de orde is als partijen hierover eerst onderling gesproken hebben en geen overeenstemming hebben bereikt.
Ook verzoeken tot aanpassing van de kiesgroepen en zetelverdeling worden afgewezen.

Advies arbeidsrecht: Lidmaatschap OR – medezeggenschap – verkiezingen
Vindplaats: ECLI:NL:RBGEL:2019:365