Een werknemer neemt in de proeftijd ontslag en gaat werken bij concurrent. Concurrentiebeding behoudt werking, maar wordt wel gematigd.

De kantonrechter in Alkmaar moest op 3 oktober 2017 de vraag beantwoorden of een concurrentiebeding ook geldt als de werknemer in de proeftijd ontslag neemt. De werknemer was commercieel verkoper binnendienst en kon, volgens de werkgever al snel beschikken over bedrijfsgevoelige informatie. De werknemer is van mening dat het verbod om gedurende een jaar in dienst te treden bij een concurrent niet geldig is, omdat het dienstverband in de proeftijd, na 27 dagen is geëindigd.

De kantonrechter vindt dat er sprake is van een geldig concurrentiebeding. “De omstandigheid dat een arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd wordt beëindigd, doet niet af aan de geldigheid van een overeengekomen non-concurrentiebeding, aangezien een werknemer tijdens de proeftijd bedrijfsgevoelige kennis kan opdoen waardoor de belangen van de werkgever kunnen worden geschaad.” Verder speelt mee dat de werknemer zelf heeft opgezegd en dat hij van tevoren over de geldigheid van het concurrentiebeding was gewaarschuwd. De rechter beperkt het concurrentiebeding wel tot drie maanden vanwege de korte duur van het dienstverband.

In deze zaak spelen: concurrentiebeding – opzegging werknemer – proeftijd
Vindplaats: ECLI:NL: RBNHO:2017:8083