Werkgever mag jubileumuitkeringen niet eenzijdig afschaffen

De casus
Een eerder bij CAO vastgelegde jubileumuitkering wordt door de werkgever geschrapt.
De vakbonden komen voor de werknemers op. De kantonrechter geeft de vakbonden gelijk. De werkgever gaat in beroep tegen deze uitspraak.

Het oordeel
Het gerechtshof Den Bosch oordeelt op 22 januari 2019 over deze kwestie. Eerste belangrijke deel van de uitspraak is dat het hof net als de kantonrechter van mening is dat de vakbonden in dit geval voor het belang van de werknemers mogen opkomen. Vervolgens wordt gekeken naar het schrappen van de jubileumuitkeringen. In een eerdere uitspraak van de Hoge Raad (Stoof/Mammoet) is bepaald dat een eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden is gebonden aan een dubbele redelijkheidstoets. Het hof noemt een aantal relevante omstandigheden en concludeert dat het voorstel tot afschaffing van de jubileumuitkering niet redelijk is. De werkgever is alsnog gehouden de jubileumuitkering te voldoen aan werknemers die daar aanspraak op maken.

Advies arbeidsrecht: Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden – goed werkgever – Stoof/Mammoet
Vindplaats: ECLI:NL:GHSHE:2019:178