Wat moet volgens de Hoge Raad worden meegewogen om te oordelen over ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer

 

Vooraf
Sinds 2015 betaalt iedere werkgever bij opzegging van het dienstverband een transitievergoeding. In de wet staat dat die vergoeding niet hoeft te worden betaald als de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, wat heeft geleid tot het ontslag. Met deze regel helpt het wel als we weten wat moet worden meegewogen bij het bepalen van ernstig verwijtbaar handelen en wat niet.

Casus
In deze kwestie werd een werkneemster ontslagen die als woonbegeleidster werkte in een zorginstelling. De begeleidster lag al langer onder vuur omdat de grens tussen werk en privé in contacten met een bewoner niet altijd duidelijk waren. Zij wilde de bewoner begeleiden bij een wandeltocht, maar kreeg daarvoor geen toestemming. Op een bepaald moment hoort de leiding dat de begeleidster wel een gezellige avond heeft gehad met de bewoner en diens begeleider. De werkgever wil de werkneemster ontslaan. Uiteindelijk gaat het Hof Amsterdam hierin mee. Het Hof zegt daarbij dat de werkneemster geen transitievergoeding krijgt omdat zij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Hierover vraagt de werkneemster een uitspraak van de Hoge Raad.
Het oordeel
De Hoge Raad kijkt in de beschikking van 8 februari 2019, of het Hof wel de juiste afwegingen heeft gemaakt. Daarbij zijn ook volgens de Hoge Raad niet alle omstandigheden van het geval van belang. Dat geldt bij een ontslag op staande voet. Wel vindt de Hoge Raad dat omstandigheden die van invloed zijn op de verwijtbaarheid van het handelen van belang zijn. In dit geval was al langer bekend van de werkneemster dat zij het moeilijk vond de grens tussen werk en privé te trekken. Zij was ook buiten werktijd aanspreekpunt voor de bewoners en zij vervulde haar werk met veel bevlogenheid en betrokkenheid bij de groep.
Nu uit het oordeel van het Hof blijkt dat deze omstandigheden niet zijn meegewogen, heeft het Hof volgens de Hoge Raad, zijn beslissing niet voldoende gemotiveerd. De Hoge Raad vernietigt de beschikking van het Hof en verwijst naar een ander Hof zodat zij alsnog kunnen kijken of de werkneemster ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Advies Arbeidsrecht: transitievergoeding – ernstig verwijtbaar – omstandigheden
Vindplaats: ECLI:NL:HR:2019:203