Rechtsgebiedenregister

Openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend maken van registratie

(conform artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur)


Linda Rubens is werkzaam bij Acta advocaten. Zij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van

advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

– Personen en Familierecht
– Erfrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van

advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.


Maikel Rubens is werkzaam bij 3M advocaten. Hij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van

advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

– Algemene Praktijk
Arbeidsrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van

advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.