Rechtsgebiedenregister

Openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend maken van registratie

(conform artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur)


Linda Rubens heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van

advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

– Personen en Familierecht
– Erfrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van

advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.


Maikel Rubens heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van

advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

– Algemene Praktijk
– Arbeidsrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van

advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.