Ook als de werknemer ontslag neemt en dit later bevestigt, kan er sprake zijn van handelen in een opwelling. De werkgever mocht niet vertrouwen op de bedoeling van de werknemer.

Het gebeurt vaker, een werknemer loopt weg en zegt dat hij ontslag neemt. Ook in de uitspraak van kantonrechter Enschede van 24 oktober 2017 gaat het hierover. De werknemer loopt weg en neemt ontslag. Als de werkgever hiervan dezelfde dag per email een bevestiging vraagt, stuurt de werknemer die toe. De volgende dag zegt de werknemer dat hij in een opwelling handelde en dat hij op het ontslag wil terugkomen. Hij meldt zich ook ziek. De werkgever wil de werknemer aan zijn ontslag houden.
De kantonrechter oordeelt dat de werkgever moest onderzoeken of de opzegging van werknemer wel in overeenstemming met zijn werkelijke wil was. Ook moest de werkgever de werknemer wijzen op de gevolgen van het ontslag. De rechter ziet wel dat de werkgever contact heeft gezocht, maar dat gebeurde op één en dezelfde dag. De kantonrechter vindt dat de werkgever hierdoor voorbij is gegaan aan de gemoedstoestand van werknemer. Uit de feiten blijkt dat de werknemer die dag boos en emotioneel flink van slag was.
De werknemer is nog in dienst en de loonvordering wordt toegekend. De kantonrechter matigt wel de boete van 7:625 BW omdat de werknemer zelf ook heeft bijgedragen aan de situatie.

In deze zaak spelen: Ontslag door werknemer- gerechtvaardigd vertrouwen – loonvordering
Vindplaats: ECLI:NL:RBOVE:2017:4029