Ontslag op staande voet na scannen eigen voordeelkaart houdt stand


De Casus
Heeft u een voordeelkaart? Die vraag stellen vele kassamedewerkers dagelijks. Bij het antwoord:  ‘Nee’, vervalt het voordeel. Een caissière bij de Gamma in Brunssum pakt dit anders aan. Zij gebruikt haar eigen pas om niet geclaimd voordeel te kunnen gebruiken. De werkgever ontdekt dit en ontslaat haar op staande voet. De werkneemster vecht het ontslag aan.

Het oordeel
De kantonrechter in Maastricht oordeelt op 10 mei 2019 dat het ontslag op staande voet stand houdt. De werkgever heeft een huishoudelijk reglement waarin staat dat de kaart strikt persoonlijk is en uitsluitend dient te worden gebruikt tijdens een aankoop van de pashouder. Ook is duidelijk dat de werkgever een zero-tolerance beleid voert als het gaat om benadeling en diefstal.
De claim van werkneemster dat zij haar eigen pas gebruikte om aan een gewenst scanpercentage te komen, vindt de rechtbank niet geloofwaardig. Zij is immers verder gegaan door voordeelcoupons in te wisselen en daarvoor wasmiddel en toiletpapier te kopen. Toen de leidinggevende daarover zijn verbazing uitsprak vertelde zij dat haar partner en vader ook haar kaart gebruikten. Dit was onwaar omdat uit onderzoek blijkt dat zij de kaart zelf gebruikte.
De rechter kijkt ook naar de persoonlijke omstandigheden van de werkneemster. Zij is zwanger en zij denkt dat de werkgever naar een reden heeft gezocht om haar te ontslaan. De rechter volgt de werkneemster ook niet in het idee dat de persoonlijke omstandigheden zo zwaar wegen dat op grond hiervan ontslag op staande voet achterwege had moeten blijven. De vorderingen van de werkneemster worden afgewezen. 

Advies arbeidsrecht: Ontslag op staande voet – fraude – huishoudelijk reglement
Vindplaats:
ECLI:NL:RBLIM:2019:4554