Niet meewerken aan mediation door werknemer levert in dit geval geen ernstig verwijtbaar handelen op, maar leidt wel tot ontbinding wegens een verstoorde arbeidsverhouding.

Gerechtshof De Haag moest op 31 oktober 2017 oordelen over een eerdere uitspraak van de kantonrechter. Die had gezegd dat een werkneemster ernstig verwijtbaar had gehandeld door niet mee te werken aan mediation. In dit geval achtte het Hof het niet meewerken niet ernstig verwijtbaar. Wel werd vastgesteld dat de verhouding ernstig verstoord is , nu het sinds de ziekmelding van werkneemster gedurende bijna tien maanden niet gelukt is om samen op constructieve wijze het gesprek aan te gaan. Het Hof verandert de grond van de ontbinding van het dienstverband, maar de ontbinding blijft wel in stand.
Uiteindelijk heeft de werkneemster niet gekregen wat ze wilde. Terugkeer naar werk en een billijke vergoeding worden afgewezen. Wel leidt het veranderen van de grond ertoe dat de werkneemster in aanmerking komt voor de transitievergoeding.

Advies Arbeidsrecht over: mediation – verstoorde verhouding – transitievergoeding
Vindplaats: ECLI:NL:GHDHA:2017:3074