Lastige werknemer kan toch niet worden ontslagen wegens verwijtbaar gedrag als werkgever niets gedaan heeft om gedrag te verbeteren

De kantonrechter Zwolle moet op 1 november 2017 oordelen over een werknemer tegen wie een behoorlijke lijst verwijten is opgesteld. De werknemer gedraagt zich niet goed tegen collega’s en tegen klanten. Als hij op enige dag een opdracht weigert, vraagt de werkgever toestemming voor ontbinding.
De kantonrechter wil wel erkennen dat de werkgever te maken heeft met een lastige werknemer. Toch is er nog geen redelijke grond voor ontbinding. De rechter vindt van belang dat de werkgever geen functioneringsgesprekken met werknemer heeft gevoerd, terwijl dergelijke gesprekken de werkgever juist de gelegenheid bieden om de werknemer te waarschuwen dat zijn gedrag moet veranderen, omdat het anders kan leiden tot ontslag. Ook had de werkgever eerst disciplinaire maatregelen kunnen opleggen in plaats van direct in te zetten op het zware middel van ontslag.
Een tweede ontslaggrond, de verstoorde arbeidsverhouding, haalt het ook niet. De werkgever heeft geen inspanningen aangetoond om de verstoring te herstellen.

Advies Arbeidsrecht over: ontslag – verwijtbaar handelen – onvoldoende inspanningen. Vindplaats: ECLI:NL:RBOVE:2017:4251