Kus op de mond leidt tot geldig ontslag op staande voet

De Casus

Een werknemer is op enige dag met een collega samen in het magazijn. De collega is nieuw en moet door de werknemer worden ingewerkt. De werknemer geeft de collega onverwachts een kus op de mond, waarvan zij niet gediend was. De werknemer had ook contact gezocht via sociale media met een bericht ‘ik mis je’ met een smiley met een kus in de vorm van een hartje. Op 1 juli na middernacht heeft de werknemer aan de collega een meme gestuurd met daaraan voorafgaand de tekst Konjo (spaans voor het vrouwelijk geslachtsdeel). De collega is door het kus-incident zeer aangedaan. Zij is naar huis gegaan, heeft haar manager ingelicht en is de volgende dag niet komen werken. De werkgever heeft daarop de werknemer op staande voet ontslagen. De werknemer is het niet eens met het gegeven ontslag.

Het Oordeel

In het oordeel van de kantonrechter Amersfoort van 14 november 2018 neemt zij in haar overweging mee dat de werkgever een duidelijk ‘zero tolerance’ beleid voert als het gaat om seksuele intimidatie. Het gedrag van de werknemer wordt aangemerkt als zodanig ernstig, dat van werkgever in redelijkheid niet kan worden verwacht de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
De kantonrechter somt op dat het gaat om een 56 jaar oude werknemer en een 20 jaar oude collega. De regels zouden de ervaren werknemer bekend moeten zijn. De werknemer heeft erkend dat hij een grens over is gegaan. Uit de omstandigheden van de kus, de vrouw was alleen met werknemer in een kleine ruimte, leidt de rechter af dat dit als intimiderend kan zijn ervaren. In de ongelijke verhouding had de werknemer afstand moeten bewaren. De persoonlijke omstandigheid, de werknemer is kostwinner van een gezin met twee oudere kinderen, overtuigt de rechter ook niet. Werknemer had juist, gelet op de verantwoordelijkheid die hij heeft ten opzichte van zijn gezin, beter moeten weten. Omdat de kantonrechter het handelen van de werknemer ernstig verwijtbaar vindt, is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd. De vorderingen van de werknemer worden afgewezen.

Advies arbeidsrecht: Ontslag op staande voet – grensoverschrijdend gedrag – transitievergoeding
Vindplaats: ECLI:NL:RBMNE:2018:5652