U krijgt nog een maand loon

U krijgt nog een maand loon. Dat is het advies wat ik in sommige gevallen kan geven bij het einde van een contract voor bepaalde tijd. Het advies kan ook verder gaan, als ik meld dat het contract niet is geëindigd, omdat er al sprake was van een contract voor onbepaalde tijd. In dit stuk leg ik kort uit hoe aanzegplicht en de ketenregeling werken onder de Wet werk en zekerheid (Wwz).

 

Aanzegplicht

Tot 2015 kon een werkgever op de laatste dag van een contract voor bepaalde tijd zeggen dat de werknemer de volgende dag niet meer hoefde terug te komen. Zo bleef de werknemer tot de laatste dag gemotiveerd werken. Jammer was wel dat de werknemer tot de laatste dag niet wist waar hij aan toe was. Moest hij ergens anders solliciteren of kon hij blijven? Met de komst van de Wwz is dit veranderd. De werkgever moet het contracteinde een maand van tevoren aanzeggen. Doet hij dat niet, dan is hij verplicht extra loon te betalen, tot maximaal één maandloon.

 

Ketenregeling

Een volgende verandering van de Wwz ging over de ketenregeling. Een contract voor bepaalde tijd eindigt als het goed is op de afgesproken dag. Als dit contract over de grenzen van de ketenregeling gaat, dan is het een contract voor onbepaalde tijd geworden. Voor het contracteinde is dan een aparte opzegging nodig, met een redelijke grond. We waren gewend aan een systeem van 3 x 3 x 3 :maximaal drie contracten in drie jaar en een nieuwe keten gaat lopen bij een onderbreking van tenminste drie maanden. Sinds 2015 geldt 3 x 2 x 6 : maximaal drie contracten in twee jaar en een nieuwe keten gaat lopen bij een onderbreking van tenminste zes maanden. Op zich zijn de getallen duidelijk. Als er tussen twee contracten vijf maanden zitten, dan horen ze allebei bij de keten. Als er zeven maanden onderbreking is, dan start een nieuwe keten. Het wordt lastig als moet worden bepaald of werkgevers geacht worden elkaars opvolger te zijn. Contracten bij elkaar opvolgende werkgevers tellen mee in de keten. Bijvoorbeeld de uitzendkracht die aansluitend in dezelfde functie bij de opdrachtgever een contract voor bepaalde tijd krijgt, heeft op dat moment mogelijk al zijn tweede of derde contract. Als de werkgever dan nog een keer een contract aanbiedt, dan geldt dat contract voor onbepaalde tijd.

 

Uitspraken

Inmiddels hebben we wat ervaring met de Wwz in de rechtspraak. Zo is al wel uitgemaakt dat een werkgever die aanzegt (volgens de aanzegplicht), maar die had moeten opzeggen (vanwege de ketenregeling), niet met succes kan stellen dat uit de aanzegging wel duidelijk was dat hij met de werknemer niet verder wilde. Voor de aanzegging geldt dat deze schriftelijk moet geschieden, maar er wordt nog verschillend gedacht over schriftelijkheid. Is een email of whats-app bericht voldoende ? De kenbaarheid voor de werknemer is doorslaggevend. Die kan toch het best worden bereikt met een brief.

Is het bij u niet goed gegaan of wilt u als werkgever meer duidelijkheid over deze onderwerpen, neem dan contact op met Maikel Rubens – specialist arbeidsrecht.

 

Advertorial in de Maas & Waler: