Klachten

Rubens Advocatuur heeft algemene voorwaarden voor dienstverlening.

Artikel 7 wordt beschreven hoe een klacht of geschil kan worden behandeld.
Als een geschil niet met de behandelend advocaat kan worden opgelost, kan het geschil aan de geschillen commissie advocatuur worden voorgelegd.

Rubens Advocatuur is verzekerd voor beroeps aansprakelijkheid.
De aansprakelijkheid is beperkt tot zaken in Nederland. De verzekerde som per aanspraak is maximaal € 500.000,-.