Het naar de keel vliegen van een collega en die keel dichtknijpen is ernstig verwijtbaar

De casus
Soms is het recht heel logisch. Een werknemer van de gemeente Rotterdam grijpt zijn meewerkend voorman naar de keel en knijpt deze dicht. Dit incident vond plaats na een reeks van incidenten waarbij de werknemer weigerde zijn werk te hervatten, bedreigend is geweest naar stafleden, hulp heeft geweigerd om problemen te bespreken. Op de bewuste dag van het incident is de werknemer wel op het werk gekomen terwijl hem de toegang was ontzegd. De sommaties om te vertrekken hebben geen effect. Als de werknemer door de meewerkend voorman naar een uitgang wordt begeleid, valt hij aan. De werknemer stribbelt tegen door maar wordt toch naar de uitgang geduwd. Hierop grijpt hij de meewerkend voorman bij zijn keel en knijpt deze dicht. Ook daarna is de werknemer agressief en dreigend. Pas als de politie komt, verlaat de werknemer het pand. Vanwege het gedrag van de werknemer vraagt de werkgever ontslag wegens ernstig verwijtbaar handelen.

Het oordeel
De kantonrechter Rotterdam oordeelt op 31 augustus 2018 dat er sprake is van verwijtbaar handelen van de werknemer, zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd het dienstverband voort te zetten. Vanwege de oorzaak van het ontslag, verwijtbaar handelen, hoefde de werkgever de werknemer ook niet te herplaatsen. De werknemer wijst nog op het feit dat hij als Wsw-werknemer op basis van een speciale indicatie werkt. Ook dat wordt gepasseerd door de rechter. De werkgever heeft volgens de rechter meer dan voldoende geduld met deze werknemer gehad. Vanwege het ernstig verwijtbaar handelen heeft de werknemer geen aanspraak op een transitievergoeding.

Advies arbeidsrecht: opzegging ernstig verwijtbaar handelen – transitievergoeding – Wsw
Vindplaats: ECLI:NL:RBROT:2018:9849